SK  |  ENG

Myšlienky
Skúsenosti
Riešenia

Firemné financie

Option 4 poskytuje profesionálne konzultačné služby podľa medzinárodných štandardov pre klientov, ktorí majú záujem o vyhľadanie partnerov pre ďalší rozvoj ich spoločnosti. Option 4 prináša expertízu a skúsenosť pri finančnom, strategickom a taktickom transakčnom poradenstve, ktoré sú rozhodujúce pre úspešný predajný proces.

Čítaj viac ksipka

Optimalizácia procesov

Option 4 zabezpečí optimalizáciu procesov ako aj implementáciu procesného modelu a procesného riadenia v spoločnosti. Štruktúrovanie odmeňovania na výkonnosť procesov je štandardnou súčasťou pri optimalizácii procesov riadených Option 4.

Čítaj viac ksipka

Marketingové a komu-
nikačné poradenstvo

Option 4 ponúka efektívne na mieru šité marketingové a komunikačné poradenstvo pre spoločnosti vo všetkých odvetviach. Správne zvolenie a nastavenie kombinácie marketingových a komunikačných nástrojov je jedným zo základných predpokladov úspešného obchodného modelu.

Čítaj viac ksipka

Účtovné služby

Option 4 ponúka outsourcing účtovných služieb, ktorého cieľom je odľahčiť klienta od zložitých administratívnych činností, čo im umožňuje zamerať sa plne na podnikanie. Option 4 ponúka spoľahlivé a rýchle riešenia na mieru, ktoré umožňujú získať pohodlný prehľad o cash flow spoločnosti.

Čítaj viac ksipka